S5E47 - ⁠⁠Wi-Fi 7 е тук | Серията Samsung Galaxy S24⁠⁠ e тук | Tesla Optimus сгъва дрехи | BgGPT - първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект от последно поколение

S5E47 - ⁠⁠Wi-Fi 7 е тук | Серията Samsung Galaxy S24⁠⁠ e тук | Tesla Optimus сгъва дрехи | BgGPT - първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект от последно поколение

0 | 29.01.2024