Най-малкият ускорител на частици в света е 54 милиона пъти по-малък от Големия адронен колайдер

Най-малкият ускорител на частици в света е 54 милиона пъти по-малък от Големия адронен колайдер

16 | 01.11.2023