В арженстинската столица стратира нова програма за по-екологичен транспорт. Използвайки модела на колите под наем, вече можете да наемете екологичен скутер, с който да се придвижвате по време на престоя си в града. Програмата цели не само да привлече нов поток туристи със зеления метод за транспорт, но и да реши наболели проблеми в тази област, с които се сблъскват големите градове в Аржентина.

Население става все по-многобройно в градовете, което затруднява трафика и увеличава общия обем на вредните емисии в атмосферата. С тези тенденции се появява нуждата от по-гъвкав и екологичен метод за привдижване, какъвто са и скутерите. Друг проблем, който се решава с тези бързи и индивидуални превозни средства, са скорошните стачки на работещите в метрото. С Green Scooters програмата, всеки гости жител на града разполага с пълна независимост на придвиждането си и то без да замърсява околната среда. Скоростта на превозните средства е по-ниска от тази на стандартните скутери, но те са и по-лесно за управление и поддръжка.