Без един е-мотор до момента, Kawasaki ще продава само такива от 2035 г.

Без един е-мотор до момента, Kawasaki ще продава само такива от 2035 г.

0 | 12.10.2021