Зелената долина Yeongyang-gun в Южна Корея скоро може да се превърне от живописно парче от природата, в една сцена от научно-фантастичен филм, пълен с гигантски стъклени куполи. Въпреки че в краткосрочен план съоръженията ще разрушат част от природата, целта в действителност е за национално проучване и помощ в опазването на редки видове животни и растения.

Архитектурната и инженерна фирма Samoo, наскоро представи своите спечелени проекти за „Националния изследователски център за застрашени видове“, който ще бъде построен там. Но несъмнено най-забележително изглеждат гигантските стъклени куполи, които ще бъдат изградени по протежение на склона.

Според списание FastCo Exist, тези затворени екосистеми ще бъдат използвани, за да се размножават и да се повиши популацията на застрашени птици, преди те да се върнат в дивата природа. Височината на куполите очевидно е необходимост, за да се позволи на птиците да се адаптират по-добре. В другите сгради, които виждате на снимките, ще се използват за отглеждане и изучаване на други застрашени видове, включително и някои видове риби, жаби, костенурки, лисици и сърни.

Отвъд това, от World Architecture News съобщават, че ще има два допълнителни регионални центъра. Единият ще се превърне в центъра за администрация, а в другият ще има къщи за гости за избрани посетители и изследователи. Центърът също така ще даде възможност за изследване на редки растения.

Докато дизайнът на този амбициозен проект изглежда като прекалено футуристичен, то има надежда да се смята, че Samoo ще се справи, тъй като тя наскоро си сътрудничи с друга голяма компания за изграждането на друг амбициозен проект в Южна Корея - Националния център за екология. Според FastCo Exist, изграждането на „Националния изследователски център за застрашени видове“ ще започне през декември и ще бъде готов за отваряне през 2016г.