Европейската комисия одобри финансирането на най-големия и амбициозен проект за симулиране дейността на човешкия мозък. Проектът Human Brain Project обединява усилията на европейските учени в рамките на 2013 - 2023 година, като предварително се оценява на 1.19 милиарда евро.

Невробиологията (neuroscience) - това е наука, изучаваща устройството, функционирането, развитието, генетиката, биохимията, физиологията и патологията на мозъка. Изследванията в тази област се провеждат от много държави, институти и частни компании. Те генерират огромен поток от данни. Но в последните години стана ясно, че ще са необходими още десетилетия, преди да може окончателно да изучим и документираме всеки един ген, протеин, клетка и синапс, задействани в толкова сложна система, каквато е човешкият мозък, особено в различните условия, като възраст, местоживеене и въздействието на различните патологии и болести. Това е огромна работа, като учените си дават сметка, че все още са в самото начало на пътя. Затова, за да бъде съкратен този гигантски труд е необходимо да се създаде стандартен модел на човешкия мозък, на базата на който да се провеждат изследванията. Необходимо е да се обединят в една база данни целият този огромен масив от данни и информация, събран до момента, което ще позволи далеч по-бързо придвижване на науката в това отношение.

Human Brain Project - това е съвместен проект, в който ще вземат участие десетки университети от различни държави в Европейския съюз, САЩ, Израел и др. Целта е да се създаде единна платформа за експерименти със симулиране функциите на човешкия мозък, един вид открита „работна рамка". Ще се разработват и нови компютърни модели за емулация и тестване на нови методи за лечение на болестите. Проектът трябва да се превърне в стандартна форма за всички изследователи и изследвания в областта.