Високоскоростна 5G свързаност в България – какво ще промени?

 

 

Два милиарда евро ще бъдат инвестирани в европейските инфраструктури за високоскоростна свързаност, като се стимулира и внедряването на мобилни мрежи от пето поколение (5G) чрез Механизма за свързване на Европа, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова миналата седмица на среща с представители на общините в България, организирана от НСОРБ и Министерството на транспорта.

Цифровата част от Механизма за свързване на Европа ще продължи инициативата за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU. По думите на Атанасова ще се инвестира в "местните двигатели на социално-икономическото развитие" (публична администрация, училища, университети, библиотеки, болници и медицински центрове, учебни, изследователски и транспортни центрове, цифрови предприятия и др.), които са същинските създатели и доставчици на услуги от общ интерес.

Според заместник-министъра целта на новата инициатива "5G общности" е да има синергия между вече реализираните проекти по WiFi4EU, както и с националния План за възстановяване и устойчивост. "Разгръщането на цифрова инфраструктура на територията на България включва изграждане 5G свързаност по трансграничните коридори - магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция, подобряване на покритието в населените места с фокус към периферни, слабо населени и селски райони. Предвижда се и насърчаване на потреблението чрез предоставяне на ваучери за абонамент", каза още Атанасова.

 

 

По този повод потърсихме експертното мнението на доц д-р Мариана Тодорова за нейна прогноза как в близко бъдеще 5G ще промени обществото и ежедневието ни

 

 

За разлика от трите индустриални революции, случили се до момента, Четвъртата индустриална революция не се характеризира само с едно откритие, което е движещата сила, довела до качествена промяна. Сега са налични множество дигитални технологии, които променят всички заобикалящи ни сектори не само като отделни концепции, но и чрез тяхното взаимодействие. Блокчейн технологиите, 3D и 4D принтирането, Интернет на нещата, тесният изкуствен интелект, виртуалната и смесената реалност, синтетичната биология си взаимодействат по нов и необичаен начин, водещ до трансформацията и намирането на решения във всички сфери от нашия живот.

Сред най-активно повлияващите се системи са медицината и здравеопазването. В тази област работят много технологични гиганти, сред които Huawei, Nokia, Ericsson и др., тъй като за тези нововъведения е необходима високоскоростна интернет свързаност. Към днешна дата в ход са много дигитални устройства, прикачени към нас (wearables, carriables) или под формата на чаши, слушалки, дрехи, часовници, бижута, огледала и други, които могат да анализират стотици показатели на нашето тяло. Дори вече т.нар. умни домове са оборудвани така, че да проследяват почти всички необходими за здравно диагностициране параметри. Сред тях са дъхът и цветът на кожата, кръвното налягане, потта, слюнката и други, чрез които могат да бъдат засечени и идентифицирани стотици заболявания. Данните от тях се придвижват чрез устройствата за телемедицина или към личните лекари, или към програмата „доктор Уотсън“, алгоритъм, базиран на машинно обучение, за назначаване на лечение или превантивни мерки за здравето на ползвателя. Условие за тяхното функциониране са мрежите от ново поколение (5G и 6G), които в глобален мащаб са платформата за развитието на новите технологии.

Роботите, като хирурзи или предоставящи медицинска грижа, са вторият голям сегмент от здравеопазването, подсилен с изкуствен интелект. А чрез маски за виртуална и смесена реалност вече се лекуват психически заболявания и травми.

Чрез 3D и 4D биологични принтери се правят опити за принтиране на човешки тъкани и органи. Така в близко бъдеще се очаква поне частично да се реши проблемът за донорството. Съществуват също така проекти за умни нанороботи, които да идентифицират и фиксират проблеми вътре в нашето тяло на място, като чистят плаката от мозъка или сърдечната артерия.

Между 10 и 15% от мамографските изследвания за рак на гърдата се оказват неефективни в смисъла на неуспешно диагностициране на рак или на риска от него, но с помощта на базиран на машинното обучение изкуствен интелект може да се прогнозира дали пациентката би се разболяла в срок от 5 години напред. Подобни програми се оказват успешни в диагностицирането на още десетки видове рак.

Във фармацията с помощта на изкуствен интелект успешно се създават формули за антибиотици, към които хората все още не са развили резистентност, както и нови лекарствени препарати.

Въпросът е, че редом с множеството шансове за реално подобряване на здравето и недопускането на редица заболявания ние ставаме уязвими от към извличането на лични данни, които биха могли да се използват недобронамерено.

Сред най-дискутираните теми, свързани с новия тип производства в резултат на роботизацията, автоматизацията и навлизането на изкуствения интелект, са трансформирането на икономиката, пазара на труда и професиите. Към днешна дата в редица професии хората могат частично или изцяло да бъдат заменени от наличните технологии, които предстои да се усъвършенстват все повече чрез използването на мрежите от ново поколение. Сред тях са шофьори, доставчици, продавачи, фермери, фармацевти, пазачи, офис мениджъри, счетоводители и др. Затова ще са необходими платформи, роботи и безпилотни превозни средства, базирани на изкуствен интелект, както и работеща система на Интернет на нещата, в която наличната материална инфраструктура е снабдена със сензори и датчици, които свързват множество дигитални устройства.

Дигиталните технологии няма да променят само монотонни и повтарящи се дейности или професии, изискващи ниска квалификация, но и престижните, които изискват добро образование и специализации. Платформи, основани на тесен изкуствен интелект, диагностицират тривиални заболявания с до 82% успеваемост, като могат значително да редуцират работата на личните лекари. На същия принцип в САЩ функционира изкуствен интелект в помощ на юридическата работа за правен анализ и дю дилиджънс - надлежна проверка, провеждане на изследвания и обработката на получените от тях данни, остойностяване на часовете работата. А Естония наскоро внедри първия съдия изкуствен интелект, който „отсъжда“ в казуси за дребни искания под 7 хил. евро.

Интернет на нещата и изкуствен интелект са перспективни научни области, свързани с бизнеса. Софийският университет наскоро обяви създаването на подобна лаборатория за проучвания в областта на изкуствения интелект, в партньорство с Huawei и с възможност за студентски стажове в компанията.

Интернет на нещата и изкуствен интелект са ангажирани в много сектори на икономиката, като например реализацията на безпилотните автомобили и „умни“ домове. Безпилотните автомобили вече са факт, като отделните разработки притежават различни нива на автономност. Необходимо е да се решат множество инфраструктурни и морално-етични казуси, за да бъдат внедрени за масова употреба.

„Умните“ домове са системи, които предоставят енергийни, ефективни, екологични, функционални и алтернативни решения за по-добро качество на живот. Те улесняват и обогатяват живота на обитателите си, като всяка част от жилището е съобразена, за да подсигури здравен комфорт и благополучие. Сред тях са проекти за реализиране на „умни“ хладилници, който докладват за липсващи продукти, които биват поръчвани автоматично, саморегулиращо се отопление, устройства, които изчисляват калории и „препоръчват“ здравословна храна или „избират“ музика според настроението.

Има и опити за въвеждане на изкуствен интелект, виртуална и смесена реалност в областта на архитектурата (проектиране, управление, строителство, недвижими имоти, градоустройство и др.).

Новите дигитални технологии като високоскоростния интернет ще трансформират и навлизат във всички заобикалящи ни области - образование, медицина, наука, медии, военна и полицейска сигурност, дори в изкуствата. Паралелно с множеството възможности, които се открояват, съществуват и някои рискове. На първо място можем да определим заплахата от загуба на човешки суверенитет чрез делегиране на все повече права на изкуствения интелект. Дилемата в морален аспект e доколко подобно всеобхватно подпомагане на личността в различни направления ще я облекчи от рутинните и битови занимания и няма ли да я направи ленива и социално нечувствителна към множество аспекти от живота. Отказът от дейности, засягащи социалната и личната активност, може да доведе до загуба на емпатия, десоциализация и дехуманизация. Но сред най-сериозните аспекти е загубата на познавателни способности като необходимостта да се учат чужди езици, да се пише ръкописно или де се композира музика, защото това може да се извършва от изкуствен интелект. Разбира се, към момента технологиите са ценностно неутрални и употребата им в полето на възможностите или рисковете зависи изцяло от хората.

Снимки: shutterstock

Виж още: Цифровата трансформация на Европа не може да се случи без отворен пазар