Wi-Fi устройствата ще могат да ни следят и да събират данни от 2024 г. с новия 802.11bf стандарт

Wi-Fi устройствата ще могат да ни следят и да събират данни от 2024 г. с новия 802.11bf стандарт

0 | 20.04.2021