Екологично чистото и изключително удобно изобретение е на японската компания Green House. LED лампата се захранва единствено с разтвор от вода и сол, който се поставя в специално обособено отделение. С едно зареждане се осигуряват до 8 часа светлина.

Разтворът на сол служи като електролит, свързващ пластинки от въглерод и магнезий, които играят ролята на положителен и отрицателен електрод. Устройството не е съвършено – евтината и екологично чиста енергия не може да се ползва неограничено. Магнезиевите пластинки имат живот около 120 часа, но комплекти за заменянето им ще се продават допълнително, щом самата лампа бъде пусната на пазара този месец. Устройството е изключително удобно за употреба сред природата, защото не се нуждае от батерии, не създава риск от замърсяване на околната среда и е безопасно за употреба.