Появата на пазара на голям брой смартфони и мобилни устройства съществено претоварва мрежите. Действията, които би трябвало да се извършват достатъчно бързо се забавят, което се отразява негативно на настроенията на потребителите.

Компанията Artemis Networks предлага свой вариант на тези проблеми. Новата им разработка – pCell позволява да се използва високоскоростно включване и предаване на данните независимо от броя на потребителите. Повечето мобилни оператори използват специални ретранслатори и станции за предаване на сигнала. Но техният монтаж е скъп и отнема доста време. pCell може да намали разходите, както на време, така и на пари. Изобретението позволява да се използва мобилната мрежа извън зависимостта от географското положение и отдалечеността от източника на сигнала. Традиционните усилвателни станции използват мрежата в радиус от 50 км около източника, като натоварването на мрежата логично е доста голямо, особено при едновременно ползване от много потребители.


Стив Пърлман, който се явява основател на компанията Artemis Networks твърди, че неговото изобретение е способно да използва новата технология за предаване на данни – 4G. Това опростява съществено достъпа на потребителите до мрежата и повишава скоростта. В момента се водят активни преговори с партньори за внедряване на технологията в големите градове.