Количеството информация, което използваме днес, нараства с бързи темпове и ще продължава да расте още повече. Именно затов много учени и изследователи работят по увеличаване скоростта на предаване на информацията, използвайки различни подходи. Един от последните пробиви в тази насока е дело на научните работници от лабораторията Bell Laboratories в Ню Джърси, основан на доста простичък принцип, който обаче не е бил реализиран досега.

Става въпрос за предаването по едно оптично влакно на два огледални лъча светлина, които позволяват компенсиране на шумовете и изкривяванията на сигнала. В резултат на това се получава скорост 400 GB/s при предаване на информация чрез оптичен кабел на разстояние 12 800 км.

Една от тайните на новия метод е технологията за преместване на фазите и смесването на двата сигнала. Двойният лъч светлина, както го наричат учените, се състои от два независими лъча, явяващи се точно огледално отражение един на друг. Разпространявайки се по един кабел, двата лъча се подлагат на еднакво изкривяване и въздействие на шума, в резултат на което се образуват изблици и пропадания на сигнала. При излизането от кабела фазата на сигналите се движи по определен начин, така че пропаданията на единия лъч съответстват на изблиците на другия. При наслагване на тези сигнали се получава почти пълно компенсиране на изкривяванията и шума, което е и причината за високата скорост на предаването на данните.