Японската фирма Outstanding Technology представи изключително атрактивна  технология, която използва за обмен на информацията светлина вместо обичайните радиосигнали.

Компактният модул може да бъде включен към всяко устройство с 3.5 мм аудиовход и може да се използва за предаване на данни и свръхточно позициониране вътре в помещението.