Благодарение на новите технологии, сега можем да разберем как е изглеждал даден човек преди стотици години. Използвайки съвременни методи, изследователят Ейдриан Баркел от Университета Дънди възстанови облика на архиепископ Симон от Съдбъри, живял преди 630 г. Мъжът умрял през 1381 г. по време на местно въстание. Черепът му се съхранява и до сега в църквата "Свети Григорий" в Съдбъри, откъдето бил взет назаем за възстановяване на облика му.

На базата на черепа Ейдриан създал триизмерен образ на главата на архиепископа. Чрез специална програма били възстановени всички мускули на лицето. Вижте какво се е получило.