Едно от основните предимства на iOS пред Android за разработчиците и потребители е липсата на фрагментация. Тъй като софтуерът и хардуерът се разработват от една компания, актуализациите са бързи и лесни, а поддръжката продължава с години. iPhone 3GS е модел от 2009 г., но все още поддъръжа iOS 6, макар и с някои ограничения.

С кимване към Google, Apple публикува графика, представяща потреблението на различните версии на iOS. Както може да видите, 93% от устройствата, посетили App Store в последните две седмици, са използвали именно iOS 6, докато едва 6% са разчитали на iOS 5. За по-старите версии на платформата остава под 1%, което е отлично за разработчиците, които не трябва да мислят за начини как да интегрират дадена функционалност еднакво добре за всички версии.