Европейският парламент одобри идеята за разделяне на Google и се обяви за „отделяне на търсещата машина от останалите търговски услуги“. Тъй като Европейският парламент няма правомощията, нито силата да предприеме споменатите действия, към момента може да „изисква“ и „настоява със сериозен тон“ от Европейската комисия и държавите членки да разгледат резолюцията. Днес търсачките бяха оприличени на много важни „пазители на портата“, а ЕК трябва „решително да наложи правилата за конкуренция на ЕС“.

Друго важно заключение, изведено от днешната пленарна сесия, е:

„Целият интернет трафик трябва да бъде третиран еднакво, без дискриминация, ограничения или вмешателство – независимо от изпращача, получателя, съдържанието, устройството, услугата или приложението.“

Ще следим ситуацията с интерес, тъй като евентуални последващи действия могат да предизвикат интересна вълна от събития. Смятате ли, че идеята за разделяне на Google ще намери приемственост?

Новото табло за сигурност от Google подобрява онлайн сигурността ни