GLOBUL приема на постоянна работа 30% от студентите, преминали през стажантските програми и получили диплома за висше образование, обяви по време на официалното откриване на Стажантска програма 2006 Соня Славчева, Директор Човешки ресурси и администрация на компанията.

На събитието присъстваха Заместник министърът на образованието Ваня Добрева и Ректорът на Техническия университет София проф. д-р инж. Камен Веселинов.

Стажантската програма на GLOBUL започва на 17 юли и ще продължи един месец. Тази година операторът увеличи мащаба й като отвори врати за студенти от Технически Университет (София), Софийски Университет Св. Климент Охридски, Университет за Национално и световно стопанство (София), Университет за Архитектура, строителство и геодезия, Международен университет Бремен, Германия.

Процесът на селектирането на стажанти в GLOBUL се приближава максимално до реалните етапи при подбор и оценка на кадри. Избраните по документи от стотиците кандидатури тази година покриха специално създаден за целите на програмата тест и преминаха през няколко етапа на интервюиране, конкурирайки се за 28-те свободни места за платен стаж в компанията.

След завършване на обучението си в съответните университети най-добрите студенти, преминали през стажантските програми на GLOBUL, ще получат възможността да се присъединят към екипа на компанията.

В едномесечен срок стажантите ще имат възможност да придобият практически опит в дирекциите: Корпоративен Маркетинг, Правни отношения, регулации и връзки с институциите, Човешки ресурси и администрация, Радио и пренос, Комутация и услуги, Експлоатация и поддръжка на мрежата, Информационни технологии, Изграждане на мрежата, както и в отдел Работа с клиенти.

Стажът включва въвеждаща програма, която запознава студентите с корпоративната култура, история, структура, както и с предлаганите от компанията продукти и услуги. Част от програмата са интерактивни и полезни за бъдещето развитие на младите хора обучения. Същинското придобиване на практически опит в съответните звена се гарантира от разработване на конкретен проект и представянето му пред наставниците на стажантите, мениджърите на отдели и колеги от компанията. Целта е студентите да демонстрират усвоените знания и опит по време на стажа.

Стажантските програми на GLOBUL са съобразени със съвременната тенденция в управлението на човешките ресурси, при която се залага изключително на качеството, а не на количеството при подбора и наемането на кадри. Нашата цел е да станем най-предпочитан работодател и да предложим добре мотивирана алтернатива на реализацията в чужбина, заяви г-жа Соня Славчева.

През юни тази година GLOBUL организира обучение Стажантските програми път за привличане на млади специалисти за експерти в управлението на човешки ресурси от структурите на централната държавна администрация с подкрепата на Министър Николай Василев. Моделът на управление на подбора на млади специалисти, прилаган от оператора влезе и в наскоро излезлият Наръчник за провеждане на студентски стажове. Съвети за работодателите и университетите.

Тагове: