Отдавна знаем, че Nintendo работи по устройство за следене и подобряване на съня, но информацията за него е изключително малко. Наскоро в NeoGAF се появиха скици на патент, свързан с проекта.

От тях научаваме, че устройството представлява умен будилник, който прожектира различни видове информация на тавана. Все още не знаем каква е тя. В него се поставя устройство със сензорен дисплей, което може да е смартфон или изцяло нов продукт, по който работи Nintendo. Системата следи емоционалното състояние, пулса, температурата и други показатели на спящия, а на сутринта дава обща оценка на съня. В дългосрочен план целта на устройството вероятно ще бъде подобряване качеството на съня, подобно на някои мобилни приложения.

Надяваме се, че проектът няма да се забави заради смъртта на Сатору Ивата.