Обитателите на виртуални светове, като Second Life ще могат да моделират и да изучават поведението на различни формации от звезди. Група от програмисти е разработила симулатор, който позволява изучаването на гравитационното взаимодействие в системите между множество космически обекти и е базиран на сървъра OpenSimulator.

OpenSimulator представлява открита платформа за създаване на многопотребителски триизмерни виртуални светове. Според авторите на изследването обаче този инструмент предоставя много по-големи възможности за визуализация на сложни физически процеси, отколкото се е смятало преди.

Екипът е решил да докаже това, създавайки модел на поведението на обекти в система от множество тела, които си взаимодействат по познатите ни физически закони. Новият симулатор позволява работа с до 50 тела.

Тагове: