Ръст от 41.8% при потребителите на телевизионни услуги обяви Мтел за първата половина на тази година. Telekom Austria Group представи днес финансовите си резултати за първите шест месеца на 2015-а. За разглеждания период българският телеком, част от групата, отчита значителен ръст от 63.3% при клиентите, които ползват т.нар. смарт тарифи. Това са гласови тарифи, които включват и мобилен интернет. Данните се отнасят както за индивидуални, така и за бизнес клиентите.

Данните от доклада показват още, че Мтел регистрира устойчив ръст при потребителите на мобилен интернет. Там увеличението е 32.4% и е близко до увеличението за същия период миналата година.

Въпреки сложната икономическа ситуация в България Мтел отбелязва увеличение от 4.8% на своите клиенти на мобилен абонамент в сравнение със същия период на 2014 година, достигайки до 4.3 милиона души. Пазарният дял на компанията е 39%.

Във фиксирания сегмент увеличението на фиксираните линии за достъп е 19.9%, което се дължи предимно на новата сателитна телевизионна услуга, която телекомът предлага на своите клиенти от септември 2014 година. Средният месечен приход от абонат е 5.5 евро. Според финансовия доклад средният приход от фиксирана линия за първите шест месеца на годината е 12.5 евро.

През първата половина на 2015 година приходите на Мтел отбелязват спад от 5% до 173.6 милиона евро. Сравнимата EBITDA се понижава с 11.8% до 66.8 милиона евро.