Няма как да не си спомняте, че миналата година Apple спечели основната битка в патентните войни, поради което се наложи Samsung да плати на създателите на iPhone повече от милиард долара. Подробен анализ на делото може да прочетете тук.

Почти половин година по-късно, след настоявана за преразглеждане от страна на Samsung, съдия Люси Ко решава да изчисли материалните и морални обезщетения отново. Оказва се, че точната сума е почти два пъти по-малка - само 598 милиона долара.

Основните грешки са в методите на изчисление и референтния период на нарушаване на патенти. Ко твърди, че Apple трябва да бъде обезщетена само за периода след предоставянето на пълен списък с нарушени патенти, така че април 2011 г. е твърде ранна дата. Използването на пълните приходи на Samsung за референция също не е коректно, тъй като не става въпрос за дизайн патенти.

Какво е вашето мнение по темата?

Пълният документ може да разгледате тук (английски).