Компания раздава телевизори с втори екран, който показва постоянни реклами

Компания раздава телевизори с втори екран, който показва постоянни реклами

2 | 19.05.2023