Нова информация от документи, публикувани от Едуард Сноудън, показва мащаба на операцията за следене на населението във Великобритания. Меснатата агенция за сигурност и комуникации е разполагала с програма за следене на цялата онлайн активност на всички потребители. Агентите, работещи в програмата Karma Police, са имали пълен достъп до посещаваните сайтове и използваните канали за комуникация.

Официалната цел на програмата е била да се създаде “пълен уеб браузинг профил на всеки видим потребител на интернет” или “потребителски профил на всеки видим сайт в интернет”. За да постигне това, агенцията е използвала информация за посещаваните от потребителите сайтове, както и за комуникация между тях. Самото съдържание на съобщенията не е било достъпно, но тяхната продължителност, получател и честота са били достъпвани редовно.

А знаете ли, че агенцията за сигурност следи и почти всики SIM карти?