Английският, макар и считан за един от по-консервативните световни езици, всъщност е доста отворен към нова лексика, особено към произлизащата от интернет пространството. Последното допълнение към него включва файловия формат ".gif", който е истински културен феномен в последното десетилетия. 

Официалните правилни произношения за "gif" са "гиф" и "джиф", а значението е "некомпресиран формат за изображения". Разбира се, то не е особено описателно и точно, но фактът, че думата вече е част от речника, е достатъчен. 

Други добавки към него са "YOLO" (You only live once, Живееш само веднъж", "Higgs boson" и "Super PAC". 

Кои думи бихте искали да видите в българския тълковен речник?

 

Тагове: