Законодателната рамка Open Internet Order бе приета от Федералната комуникационна комисия в САЩ. Това е първата голяма промяна, която гарантира запазването на мрежовата неутралност в световен мащаб. Класифицирайки интернет достъпа като Title II услуга (също като телефонната мрежа), доставчиците и бизнесите нямат право да сключват сделки за преференциaлни скорости и селективно забавяне на трафика, както и да осигуряват бърз мобилен трафик за конкретни услуги.

Нормата бе приета на косъм със съотношение 3:2, но, за щастие, лобито на интернет доставчиците не надделя. Джесика Розенворцел смята, че съвременното състояние на интернет бизнесите не би било постижимо при липса на равни начала за всички:

"Не можем да позволим да съществува интернет с двойни стандарти, със скоростни платна за привилегированите и бавни за всички останали…

… Мрежовата неутралност е част от основните пазарни принципи, които трябва да защитим.

… Тези с дълбоки джобове и тези с празни джобове трябва да имат равни възможности да успеят"

Очаквайте подробна статия по темата скоро.