The Internet Archive е организация с идеална цел, която дигитализира и съхранява всякакви видове съдържание - книги, филми, музика и разбира се, сайтове.

Тя е една от най-ценните мултидисциплинарни библиотеки в света и е достъпна напълно безплатно за всички потребители. За съжаление пожар в сървърната база на TIA унищожава оборудване на стойност 600 000 долара. Не са загубени никакви данни, тъй като резервните копия са пръснати по целия свят, но известно количество аналогови материали са изгорели.

Половината от тях са били дигитализирани, но останалите трябва да бъдат възстановени с помощта на библиотеки и други организации. Можете да помогнете на The Internet Archive с малко (или голямо) дарение.

Дарете колкото намирате за удачно тук.