Подборът на шрифтове в Wikipedia през годините винаги е бил хаотичен. Към момента сървърите на енциклопедията изисква от компютъра ви просто серифен или несерифен шрифт, което не е огромен проблем за статиите на латиница (и, в този ред на мисли, кирилица).

За съжаление е твърде вероятно някои комбинации от операционни системи и браузъри да изберат не особено четивни шрифтове. Wikipedia прави най-големият редизайн на типографията си досега, налагайки по-прости правила. Скоро Wikimedia Foundation ще наложи употребата на по-едър, серифен шрифт за заглавията и несерифен за параграфите.

Първите избори, които вероятно ще работят само под OS X, са Georgia за заглавия и Helvetica за параграфи, докато Windows ще замести втория с Arial. Вижте примери в нашата галерия.

А знаете ли, че Харвардският университет наема Wikipedia редактор на щат?