От известно време Джими Уейлс и компания призовават организациите, притежаващи големи масиви от недигитализирана информация, да наемат Wikipedia редактори, които да ги направят достъпни за всички. Един от първите университети, които приемат предизвикателството, е Харвард.

Джон Овърхолт, кураторът на библиотеката една от библиотеките на университета, е публикувал обява за "Wikipedian in Residence", което грубо се превежда като "Wikipedia редактор на щат". Овърхолт споделя, че библиотеката разполага с огромни масиви от стари книги и записки, които трябва да се дигитализират възможно най-скоро.

Харвардският университет не е първата организация, която наема Wikipedia редактор. Други институции с подобна позиция са музеят "Смитсониън" и Националният архив на САЩ.

А знаете ли, че Wikipedia вече съдържа записи на глас на известни личности?