Патрулните катери са необходими за защита на бреговата линия, но със сигурност не са най-вълнуващото място, на което бихте искали да бъдете. Тези съдове са скъпи, тромави и често се натъкват на различни опасности, било то от природата или нарушители.

Rolls-Royce иска да промени това с идеята си за автономен катер, който не само ще отстрани много от тези проблеми, но и ще бъде природосъобразен. Използвайки комбинация от изкуствен интелект и сензори, корабът ще плава без екипаж, а модулният му дизайн ще позволи различни промени според целта на мисиите.

Най-голямата версия на кораба е с дължина 60 метра и възможност да плава 100 дни.

Компанията залага на бъдещето, където големите, оперирани от хора кораби ще работят в синхрон с по-малки автономни лодки. Автоматизацията има потенциал да съкрати разходите, както и да подобри сигурността.

С други думи компанията планира да внедри система, която създава условия за  дистанционна поддръжка чрез машини, които да бъдат обучени да прогнозират евентуалните проблеми.

Проектът е снабден със соларни клетки, които генерират енергия, удължаваща времето, в което плавателният съд се намира в режим на готовност. Корабът разполага с напълно електрическа система за задвижване.