Няма съмнение, че стартъп сцената в Европа се промени значително в последните години.

Броят на компаниите, нивото на ентусиазъм и инвестициите в иновации показват, че Старият континент иска да участва по-активно в дигиталното предприемачество. Но тези усилия може да не са достатъчни.

В свой доклад съвещателната група Startup Europe Partnership, създадена от ЕК, признава, че Европа не успява да подкрепи младите компании в опита им да покрият с мащабите си целия континент. Основният извод е, че инвестициите се набират лесно в началото, но по-късно става трудно. Броят на компаниите, покриващи цяла Европа, все още е много малък. Над 4200 стартъпа са успели да наберат над 1 милион евро в Европа, но много малка част от тях работят на цялата европейска сцена или извън нея.

В резултат младите компании не допринасят достатъчно за заетостта и имат проблем с дългосрочния растеж.

“Европа трябва да създаде собствени стартъп шампиони и да инвестира повече във фазата на растежа”, е заключението на доклада.

Тагове: