В официалния си блог Google обяви, че увеличава инвестициите си в задгранични центрове за данни с 600 милиона евро. С тях ще се изгради нов център за данни в Еемшавен, Холандия. Проектът ще отнеме четири години и ще донесе около 1000 работни места при строежа и 150 щатни бройки, когато бъде завършен.

“Oчакваме да стартираме експлоатацията през първата половина на 2016 година, а пълният капацитет да бъде достигнат до края на 2017-та година. Дотогава центърът ще създаде работни места за повече от 150 души на пълен работен ден. Работните места няма да изискват докторанти по компютърни науки - те ще включват ИТ техници, електро- и машинни инженери, кетъринг и персонал по сигурността и поддръжката на сградата.

Новият холандски център за данни ще се възползва от най-новите технологии в охлаждането и електрификацията. Ще се охлажда "свободно" - т.е. ще се възползва от природните активи като студен въздух и вода, за да запази нашите сървъри студени. Центровете ни за данни използват 50% по-малко енергия, отколкото стандартните - намерението ни е да стартираме тези нови съоръжения за възобновяема енергия."

Новият център за данни e четвъртият за Google в Европа, като същевременно компанията заяви, че има планове да изгради още съоръжения в Дъблин (Ирландия), в Хамина (Финландия) и в Свети Гилан (Белгия).

 

Виж още: Google спря да поддържа консерваторите от ALEC, твърди, че лъжат за глобалното затопляне