От вчера Google стартира нов онлайн инструмент, който има за задача да определи нивото на скорост при зареждането на даден сайт и това, дали той е достатъчно добре оптимизиран за мобилни устройства. Платформата е създадена от екипа Think With Google, който предоставя полезни съвети за оптимизация на дигиталния бизнес и това, как може да привлечете и задържите повече клиенти.

Ако дадена страница не се зареди на мобилно устройство за три секунди или по-малко, вероятността потребителите да си тръгнат е доста голяма. Ако даден сайт не е интуитивен за навигация, шансът хората да му обърнат гръб е пет пъти по-голям.

Дотук всичко е съвсем логично и точно това прави забавна следната ситуация - собственият тест на Google не дава достатъчно висока оценка за оптимизацията на страницата. Направеният анализ показва, че десктоп скоростите могат да се подобрят с оптимизиране на изображенията и приоритизация на видимото съдържание. Оценката е 69 от 100 пункта, което се определя като "Слабо".


 

Виж още: Сундар Пичай: Google ще осъществява по-голям контрол над Nexus