През ноември 2013г., IBM отправи покана към Twitter за преговори за "бизнес разрешаване" на предполагаема злоупотреба. Според IBM, от Twitter са нарушили три патента свързани с "...ефективно извличане на URL (Uniform Resource Locator), метод за представяне на реклама в интерактивна услуга и програмно откриване на общи контакти". IBM притежава повече от 41 000 патента в своето портфолио, 6809 от които са издадени само през миналата година.

Сега разбираме, че от Twitter са се съгласили да купят 900 патента от IBM, за да постигнат споразумение относно лицензните права. Финансовите условия не са били оповестени. Този ход по същество дава на Twitter по-голяма защита в областта на интелектуалната собственост и по-добри условия за изграждане на платформата си за кратки съобщения.

 

Twitter добавя филтри за търсене на изображения, видеа и новини.