Любопитството е един от основните двигатели на човешкия прогрес. Колко ли от съвременните достижения на науката и техниката не биха се случили, ако не си задавахме въпроса „какво би станало ако..."?
Предлагаме ви един забавен подбoр от отговори именно на този въпрос.

 

Какво щеше да бъде, ако Земята беше 2 пъти по-голяма?

 

Ако диаметърът на нашата планета беше 16 000 км, масата й би се увеличила 8 пъти, а силата на тежестта би станала 2 пъти по-голяма. Всички растения и животни, съществуващи в момента, биха загинали под собствената си тежест и биха се образували съвсем нови видове.

 

 

Какво би станало, ако на Земята съществуваше още един вид, подобен на човека?

Ако на нашата планета съществуваше още един вид, подвластен на технологиите, със сигурност щеше да има нескончаема борба за власт. Ако след 100 000 години примерно борбата не секне, най-накрая бихме се адаптирали един към друг или просто бихме се игнорирали един друг.

 

 

 

 

Какво би било, ако гигантски астероид или нещо друго не бе унищожило динозаврите?

Ако това не беше се случило, то динозаврите по всяка вероятност щяха и досега да са господари на нашата планета. Някои изследователи предполагат, че вместо човека биха се появили „динозавроиди", които щяха да имат сравнително голям мозък, който е бил в наченките си на развитие в последните появили се на Земята динозаври.

 

 

 

Какво ще стане, ако всички хора на Земята се съберат на едно място и подскочат едновременно?

 

Ако всички се съберем на едно място и подскочим във въздуха, то Земята ще се придвижи с около 1 стотна от радиуса встрани, но при приземяването ни би се върнала обратно.

 

 

Какво би станало, ако Луната никога не беше се образувала?

 

Огромните приливи, образувани под въздействието на Луната, орбитата на която е била малко по-близо до Земята в процеса на нейното формиране, са смесвали химическите „строителни" вещества, участващи в зараждането на живота. Без нея вероятно животът на Земята не би възникнал или най-малкото би бил съвсем различен, за да може да се справя с шестчасовия ден и екстремните климатични промени, които щяха да съществуват без наличието на Луната.

 

 

Какво би станало, ако хората бяха 2 пъти по-умни?

 

 

В този случай според експертите щяхме да сме по-развити на индивидуално ниво, щяхме да сме по-здрави, да изглеждаме по-добре и да бъдем по-малко религиозни. Но въпреки това отново бихме се различавали един от друг и бихме били конфликтни - точно каквито сме сега.

 

 

 

 

 

Какво би станало, ако всички котки на Земята умрат в един и същи момент?

Котките може би изглеждат съвсем обикновени и не толкова важни животни, но те са жизненонеобходими за глобалната екосистема. Благодарение на изследвания, които са изучавали изчезването на котките от територията на неголеми острови, е известно, че без тях Земята за отрицателно време би била завладяна от гризачите. Мишките и плъховете вероятно биха унищожили всички запаси от зърно, биха разпространили огромно количество болести и биха унищожили гнездящите на земята птици.

 

 

 

 

 

Какво би станало, ако нашата Слънчева система се бе формирала по-близо до края на Млечният път?

 

Въпреки че в края на Галактиката съществуват едва една трета от всички метални елементи в сравнение с мястото, където се намираме в момента, то животът би възникнал и би се развил почти по същият начин. Само че газовите гиганти като Юпитер и Сатурн не биха могли да съществуват, а отсъствието на такива планети би могло да означава гибел за Земята, тъй като тя би била чест обект на астероидни атаки.

 

 

 

 

Какво би било, ако първите животни, излезли от океана на сушата, са имали по шест крайника вместо четири?

Четирите крайника доминират у висшите животни и това идва от времето, когато плавниците е трябвало да еволюират заради излизането на сушата. Но животните биха могли да притежават и шест плавника, в този случай според предположенията на учените животът би се развивал прекалено близо до земята и големите, по-умни животни може би нямаше да съществуват.

 

 

Какво би станало, ако неандерталците не бяха измрeли?

 

Неандерталците биха живели и до момента, като вероятно биха говорели и действали подобно на нас. Но експертите твърдят, че по-вероятно би се извършила асимилация, кръстосване с хората, което би породило създаване на хибридни видове.

 

 

 

Какво ще се случи, ако магнитните полюси разменят местата си?

 

Въпросът по-скоро е не ако, а когато това се случи, защото в историята на Земята това се е случвало много пъти. Това става, когато атомите на желязото в течното вътрешно ядро постепенно променят своето направление в течение на хиляди години. Така че ние не бихме усетили някаква промяна, освен ако тя не се случи някак си в рамките на ден-два. При това положение магнитното поле ще затихне или съвсем ще изчезне (оставяйки ни беззащитни на убийствената космическа радиация), след което ще се появи отново, но вече със сменен поляритет. За глобалните последствия от подобен „мигновен" преход може само да гадаем, но едва ли ще са много приятни.

 

 

Какво би станало, ако силите, които формират молекулите, са 2 пъти по-силни или по-слаби?

 

Молекулите се образуват тогава, когато протоните от съседните атоми присвояват електрони чрез йонна или ковалентна връзка. Ако електромагнитната сила, от която зависят тези връзки, бе друга, Вселената вероятно би била лишена от живот и дори от звезди и планети. Притеглянето между положително заредените протони и отрицателно заредените електрони е точно настроено, което позволява на атомите да се групират в молекули.

 

 

 

 

Какво би станало, ако съществуваше само един тип храна?

Няма такава храна, която да съдържа всичко необходимо за човешкия организъм. Ако ядем само един плод, зърно или зеленчук, това би довело до полиорганна недостатъчност. Употребата в храната само на месо ще застави тялото да „дъвче" собствените си мускули, само на един плод или зърно - да развием скорбут. По този начин единствената храна е път към смъртта.

 

 

 

 

 

Какво би станало, ако Слънцето бе 2 пъти по-малко?

 

То би било по-червено и по-студено. Територията около него, която би била подходяща за живот, щеше да е съответно по-малка и Земята щеше да е извън този радиус.

 

 

 

 

 

Какво би станало, ако стреляме с оръжие в Космоса?

 

Огнестрелните оръжия може да стрелят в Космоса, което дава основата за появата на всякакви абсурдни сценарии. Ако се намирате във вакуума между галактиките, натискайки спусъка, куршумът ще се движи в пространството буквално вечно. Ако изстрелът е в пределите на Слънчевата система, куршумът ще се притегли или от Слънцето, или от някоя от планетите гиганти. А ако стреляте по посока на хоризонта от някое лунно възвишение, то на теория може да очаквате куршумът да ви удари в гърба след време.