British American Tobacco разработва алтернативи от ново поколение на традиционните тютюневи цигари и изделия. Това е причината да бъдем поканени в центъра за развойна дейност на компанията, където да получим повече информация за тях. Тези продукти реално имат потенциала да намалят заболяванията, причинени от тютюнопушене, и същевременно предоставят на компанията възможности за растеж.

Но преди да погледнем към тях, малко предистория. BAT навлиза на пазара на изпарителите (тоест електронни цигари, изпаряващи никотинови и безникотинови течности) още през 2013 г. с първия си продукт - Vype. Оттогава компанията развива бранда с нови вкусове и разработки като позволяващия напълване eTank. През 2015 г. британците се насочват към нова категория - продукти с нагряване.

Първият им такъв продукт е iFuse, работещ чрез нагряване на течност, която преминава през отделение с тютюн, който я ароматизира и насища с никотин. Най-напредналата разработка на BT в областта обаче е glo, който дебютира година по-късно в Япония. Принципът му на действие е идентичен с вече добре познатия на българския пазар IQOS на конкурента Phillip-Morris - стик с тютюн се нагрява до не-повече от 240 градуса по Целзий. Така произведеният аерозол не съдържа голяма част от вредните вещества, които се отделят при горенето на тютюна.

Ползи и рискове

Постигнато е единно съгласие, че продукти като електронните цигари са значително по-безопасни от конвенционалните. През февруари миналата година английската организация Cancer Research публикува резултатите от проучване, сочещо електронните цигари като много по-безвредна алтернатива. Според тях хората, които заменят стандартните цигари с електронни за период от поне 6 месеца, имат значително по-ниски нива на токсични и канцерогенни вещества в организма си спрямо хората, които продължават да пушат.

Друга организация - Английско обществено здравеопазване - потвърди, че по сведения на експерти електронните цигари са близо 95% по-безвредни от конвенционалните. Употребата на продукти като електронните цигари притежава съществен потенциал да намали вредата от тютюнопушенето. Но именно това тепърва подлежи на научно доказване.

В публикацията си "Научно установяване на риска от продукти от следващо поколение" British American Tobacco обявява методологията и резултатите от две изследвания на дима, образуван от цигарите и парата на продуктите от следващо поколение (ПСП). В първото изследване компанията използва машини за пушене или изпаряване (вейпинг), програмирани да "дръпват" от цигарата или ПСП по реалистичен начин, наподобяващ човешкия. Образуваният аерозол се събира и химическият му състав се анализира. След това той се използва и за излагане на лабораторно отгледани клетки, така че да бъде преценено биологичното въздействие на ПСП спрямо цигарения дим.

Какъв е резултатът?

При тестовете на Vype ePen специалистите на BT наблюдават намаляване от около 95% на токсикантите в парата спрямо цигарения дим. При тестовете на glo резултатът е близо 90% редуциране на токсикантите в аерозола спрямо цигарения дим. Това доказва, че парата и аерозолът действително редуцират емисиите на токсиканти. Тестовете са извършени, като се сравняват димът от горящ тютюн в обикновена цигара (9 мг съдържание на катран) и респективно парата от Vype ePen и аерозолът от glo. Изследват се деветте типа вредни вещества, чийто прием Световната здравна организация препоръчва да бъде редуциран. BAT уточнява, че положителните резултати не означават непременно, че ПСП имат по-малки здравни рискове от конвенционалните тютюневи изделия.

Биологични тестове

За да сравни биологичното въздействие на парата от електронните цигари и дима от стандартните тютюневи изделия, BAT излага лабораторно отгледани клетки на всяко от двете. Използват се три теста:

- Тест, където се изследва скоростта, с която клетките се движат и запълват изкуствено нанесена рана (драскотина) след излагане на различни аерозоли. Резултатите сочат, че при излагане на пара от електронна цигара (Vype ePen) раната се затваря лесно и по естествен път; докато след излагане на тютюнев дим раната все още не е затворена след 21 часа, а микроскопските снимки показват мъртви и умиращи клетки около нея.

- Измерване на честотата на туптене на ресните (органели, представляващи издавания от клетъчната повърхност; срещат се в епителните клетки на дихателните пътища). Туптенето на ресните при постоянен ритъм отстранява слузта и вредните частици. То е важен фактор при предпазването на дихателните пътища и индикатор за здравето на тези клетки. Резултатите от теста сочат, че след излагане на лабораторно отгледани клетки на пара от електронна цигара (Vype ePen) ресните продължават да туптят в постоянен ритъм по същия начин като при излагане на въздух. Излагането на тютюнев дим съответно предизвиква значителни отклонения в ритъма.

- Измерване на генетичното изражение при излагане на дим и аерозоли. При този тест лабораторно отгледани клетки от човешки бял дроб биват изложени на дим или пара, след което рибонуклеиновата киселина (РНК) се събира и изследва. Резултатите показват, че излагането на белодробна тъкан на тютюнев дим предизвиква промени в изражението на гени и протеини, консистентно с това при реакция на имунната система, оксидативен стрес и възпаление. Това не се наблюдава при излагането на пара от електронна цигара (Vype ePen).

Заключение

Заключението от трите теста е, че клетките, изложени на цигарен дим, проявяват множество симптоми на развитие на заболявания; докато излагането на пара от електронни цигари предизвиква много по-малки или никакви симптоми. Въпреки това д-р Джеймс Мърфи, ръководител на научната група и директор на R&D отдела в British Tobacco, признава, че създаването на истинска алтернатива на цигарите се нуждае от допълнителни проучвания, иновативни решения и всеобхватна научна дейност, докато се установи със сигурност, че продуктите от следващо поколение са по-безвредни от цигарите.