Според правителството на САЩ социалната мрежа Facebook допринася за съществуващата дискриминация към малцинствата в страната. Причината са рекламните методи на платформата, които позволяват на рекламодателите да дискриминират спрямо конкретни среди. Към Facebook има заведено оплакване от Отдела за настаняване и градско развитие (HUD), свързано със закон, гласящ, че хазяите нямат право да взимат предвид конкретна информация за етнос, раса, пол или увреждане, когато взимат решение за това, дали да отдадат под наем или да продадат жилище на някого.

Чрез личната информация, която се съдържа в профилите на хората във Facebook, рекламодателите могат да филтрират кой да вижда обявите им, базирано на тези характеристики. Така например агенция за квартири може да избере да показва обявите си само на мъже или само на хора от конкретна раса/религия. Това не е първият път, когато Facebook бива обвинена в подкрепа на дискриминацията – през 2016 г. ProPublica критикува социалната мрежа за това, че позволява на рекламодателите си да филтрират обяви за жилища и за свободни работни места на базата на етноса на потребителите. Тогава от Facebook се съгласиха да премахнат таргетирането по етнос за рекламите за жилище, работа или кредит, но явно дискриминацията не е прекратена изцяло. В изявление от социалната мрежа казаха, че работят по въпроса и че за тях е важно на платформата да не се извършва никаква дискриминация, както и че работят с HUD за разрешаване на проблема. Няма как обаче да разберем колко души до момента са били филтрирани извън конкретни възможности, които иначе биха получили под формата на обяви за работа и жилища.