Американски инженери от изследователския център Picatinny Arsenal работят над създаването на нов вид оръжие, което по начин на действие доста напомня мълния. Системата използва т.нар. технология на плазмените канали (Laser-Induced Plasma Channel). Отначало с помощта на ултракъс мощен лазерен импулс във въздуха се създава плазмен канал, по който след това се подава електрически заряд. Избраната цел - например вражеска машина или невзривен снаряд, се явява по-добър проводник от земята и поради тази причина зарядът попада в нея.

Към момента системата все още се намира в начален етап на своето създаване, въпреки че вече има редица успешно проведени изпитания с нея.

 

Тагове: