Телеком Аустриа Груп (ТАГ) обяви на тазгодишния Световен мобилен конгрес в Барселона, че общоевропейската облачна инфраструктура е цел на групата по отношение на бъдещата ѝ мрежова архитектура. В тази връзка ТАГ поставя технологията виртуализация на функционалностите на мрежата (Network Function Virtualization, NFV) като свой приоритет и ще продължи да работи за базирани на „облака“, софтуерно централизирани IP мрежи.

Като част от дискусия „Еволюция на мрежата на практика“, състояла се по-рано тази седмица в Барселона, Гюнтер Отендорфер, главният технически директор на ТАГ, говори за развитието на мрежовата архитектура в бъдеще и за промените, до които ще доведе въвеждането на технологията NFV. Той коментира, че предишните многобройни нива на хардуер и софтуер, принадлежащи на различни компании, ще се слеят в една обща виртуална система. Тя ще работи на лесно достъпен комерсиален хардуер за центрове за данни, свързана операционна система и кореспондиращ софтуер за виртуализация.

Гюнтер Отендорфер коментира приноса на ТАГ по отношение на NFV. По неговите думи след поредица от успешни тестове на технологията, проведени в компаниите от групата – Мобилтел, Випнет, Вип мобайл, Вип оператор и А1 – ТАГ се очертава като лидер в областта на трансформацията на далекосъобщенията.  
Мобилтел обяви успешни тестове на технологията през юни миналата година. Главният технически директор на българския телеком Хорст Пертъл коментира, че е реалистично и компанията работи за това да започне внедряването на NFV в мрежата си в началото на 2016 година.