Начинът, по който сме класифицирали динозаврите досега, може да се окаже много погрешен. През далечната 1888 г. палеонтологът Хари Сийли казва, че всички динозаври се делят на две категории: птицебедрените (Ornithischia) и гущеробедрените (Saurischia). Но едно проучване, публикувано тази седмица в списание Nature, предполага, че това разделение е грешно.

В първоначалното класифициране на Сийли в птицебедрените динозаври са включени такива с рога и брони, като трицератопса и стегозавъра. Гущеробедрените включват Тероподите като T-Rex и Завроподоморфни като бронтозаврите.

Матю Барон, защитил докторска дисертация в университета в Кеймбридж, изучава фосилите на динозаврите от цял ​​свят и ги каталогизира в зависимост от 457 различни анатомични особености. След това използва компютърна програма, за да ги анализира. Въз основа на това компютърната програма предлага нова структура на класифициране и тя не съвпада с тази, която е съществувала досега.

Новото видово дърво поставя Тероподите, - които първоначално са били считани за гущеробедрени - заедно с птицебедрените динозаври в комбинирана група.

Разбира се, това компютърно заключение не може да бъде напълно прието, но рано или късно ще трябва да се помисли за осъвременяване на класифицирането на динозаврите, тъй като през последните няколко десетилетия има толкова много нови открития на, че е трудно те да бъдат поставени в съществуващото родословно дърво.