НАСА работи с някои от най-модерните технологии в света и прави някои от най-значимите открития в човешката история. Въпреки това според специален доклад, изготвен от Службата на генералния инспектор на НАСА, суперкомпютърните възможности на НАСА са недостатъчни за нейните задачи, което води до забавяне на мисиите. Суперкомпютрите на НАСА все още разчитат предимно на централни процесори, а един от водещите суперкомпютри използва 18 000 централни процесора и 48 графични процесора.

Понастоящем НАСА разполага с пет централни изчислителни средства от висок клас (HEC), разположени в съоръжението NASA Advanced Supercomputing (NAS) в Еймс, Калифорния, и в Центъра на НАСА за климатични симулации (NCCS) в Годард, Мериленд. Списъкът включва Aitken (13,12 PFLOPS, предназначен за подпомагане на програмата Artemis, която има за цел да върне хора на Луната и да установи устойчиво присъствие там), Electra (8,32 PFLOPS), Discover (8,1 PFLOPS, използван за моделиране на климата и времето), Pleiades (7,09 PFLOPS, използван за симулации на климата, астрофизични изследвания и аерокосмическо моделиране, и Endeavour (154,8 TFLOPS).

Тези машини използват почти изцяло стари процесорни ядра. Например всички суперкомпютри на NAS използват над 18 000 CPU и само 48 GPU, а NCSS използва още по-малко GPU-та.

"Служителите изразиха многобройни опасения като заявиха, че невъзможността за модернизиране на системите на НАСА може да се дължи на различни фактори, като например опасения, свързани с веригата за доставки, изискванията за модерен изчислителен език (кодиране) и недостига на квалифициран персонал, необходим за внедряване на новите технологии", се казва в доклада.

"В крайна сметка тази невъзможност за модернизиране на сегашната инфраструктура ще се отрази пряко върху способността на агенцията да постигне своите цели в областта на изследванията, науката и проучванията."

Одитът, извършен от Службата на генералния инспектор на НАСА, разкри също така, че операциите на суперкомпютрите на агенцията не се управляват централизирано, което води до неефективност и липса на съгласувана стратегия за използване на локални спрямо облачни компютърни ресурси. Тази несигурност е довела до колебание при използването на облачни ресурси поради неизвестни практики за планиране или предполагаеми по-високи разходи. Някои мисии прибягнаха до придобиване на своя инфраструктура, за да избегнат чакането на достъп до основните суперкомпютърни ресурси, които са претоварени до голяма степен, тъй като не разчитат на най-новите технологии за високопроизводителни изчисления.

Освен това одитът установи, че контролите за сигурност на инфраструктурата на НЕС центровете често се заобикалят или не се прилагат, което увеличава риска от кибератаки.

В доклада се посочва, че преходът към графични процесори и модернизацията на кода са от съществено значение за удовлетворяване на настоящите и бъдещите нужди на НАСА. Графичните процесори предлагат значително по-високи изчислителни възможности за работни натоварвания, включващи паралелна обработка, които са много разпространени в научните симулации и моделиране.

Снимка: Unsplash

Виж още: Приложение от времето на Windows 95 се надсмива над очаквания супербъг Y2K38