Организацията O4NT споделя, че първите училища "Стив Джобс" вече отварят врати в Холандия. Учениците в тях разчитат предимно на iPad-и и имат много по-свободна програма, в която дори не трябва да спазват точни часове за посещение. Младежите могат да са на линия между 7.30 и 18.30, но трябва да имат присъствие поне между 10.30 и 15.00. Организацията разработва специални образователни приложения за iPad, както и среда за общуване посредством FaceTime и iMessage, благодарение на която ученици, учители и родители са свързани постоянно. Родителите могат да следят представянето на децата си посредством електронния дневник.

Интересно е, че образователният процес се фокусира върху лични проекти и желанията за развитие на учениците, а не върху предварително определена програма. А знаете ли, че iOS 7 за iPad може да се забави?