Facebook обяви вчера, че в случаите на природни бедствия ще използва софтуера си, за да подпомага службите за спешна помощ. За да се постигне това, Facebook е създала три различни типа карти, за да помогне на властите да проследят оцелелите след природното бедствие.

Първата от трите използва съществуващите технологии на Facebook, за да създаде карта на мястото. След това ще покаже организациите за подпомагане, където хората могат да се потърсят и намерят по време на и след бедствието. Традиционните комуникационни мрежи често се оказват безполезни при природни бедствия и Facebook се надява, че тази информация ще помогне на съответните организации да видят кои области са най-засегнати от катастрофата.

Втората карта се отнася за движението и проследяването на хората между градовете и кварталите. Това ще помогне на властите да контролират движението в натоварените зони.

Третата и последна карта на компанията е за социалните контакти и се основава на съществуващата “Проверка за безопасност”. Идеята е, че чрез споделянето на областите, в които хората се чувстват достатъчно сигурни, организациите могат ясно да виждат къде точно трябва да съсредоточат своите усилия за подпомагане.

Досега Facebook е потвърдила, че УНИЦЕФ, Червеният кръст и Световната продоволствена програма ще бъдат единствените организации, които ще имат достъп до данните. Компанията възнамерява да обменя данните и с други организации и дори съответните правителства. Facebook ще споделя информация само с тези, на които може да се вярва и които ще зачитат неприкосновеността на личния живот на потребителите.