Съперничеството между Android и iPhone продължава, а необичайно проучване налива повече масло в огъня, сравнявайки навиците за шофиране на двете групи. 
Нов доклад на Jerry - услугата за съпоставяне на автомобилните застраховки в Америка - анализира навиците за шофиране на 20 000 шофьори в САЩ по време на 13 милиона километра шофиране. След това екипът раздели данните в шест категории: цялостно безопасно шофиране, разсеяно шофиране, скорост, завиване, ускоряване и спиране. Резултатите са категорични, като потребителите на Android превзеха всичките шест категории като най-безопасни шофьори. Категорията с най-голяма разлика между двете групи беше разсеяното шофиране, като потребителите на Android отбелязаха шест точки по-високо от своите колеги с iPhone. 

Освен общите резултати имаше няколко интересни извода. И в двете платформи „възрастните хора, които са женени, собствениците на жилища, които живеят в Средния запад, имат бакалавърска или по-висока степен и по-високи кредитни рейтинги, са с най-висок общ резултат“. Въпреки това, когато разглеждаме всяка категория и демографски признак, потребителите на Android превъзхождат своите колеги с iPhone, дори противоречейки на общоприетите схващания. 
Например самотните потребители на Android превъзхождат женените потребители на iPhone, докато потребителите на Android без диплома за средно образование превъзхождат потребителите на iPhone с високи академични степени. По същия начин потребителите на Android, които не притежават жилище, са постигнали по-висок резултат от потребителите на iPhone, които притежават дом, докато потребителите на Android с нисък кредитен рейтинг се класират по-високо от потребителите на iPhone с най-добър кредит.  
Въпреки че няма начин да сме напълно сигурни, изследователите на Jerry смятат, че това може да се сведе до базирано на правила срещу емоционално шофиране. Други проучвания показват, че потребителите на Android са склонни да бъдат по-съвестни и честни, с по-малко склонност да нарушават правилата. За разлика от тях потребителите на iPhone показват повече емоционалност, което може да доведе до непоследователно и непредвидимо поведение. Докато Apple и нейните потребители могат да се гордеят с това, че „мислят различно“ или че са бунтовници, тези черти може да не се превърнат по естествен път в безопасно шофиране. 

Снимки: Unsplash

Виж още: Целият Android пазар не може да се конкурира с растежа на Apple за последното тримесечие