Пилотен проект за дистанционно отчитане на водомери в София ще направи столицата ни умен град. Той е реализиран за нуждите на „Софийска вода“ АД от Виваком и Qubiqo - инженеринговата компания, разработваща решения в сферата на управлението на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

Пилотното технологично решение представлява система за дистанционно събиране и анализ на данни от водомери на сградни водопроводни отклонения на сградите в избран софийски квартал. Проектът с технологията LoRa е новаторски не само за столицата ни и за България, но и за цялата международна организация VEOLIA, тъй като “Софийска вода” АД е първата компания от групата, която внедрява подобна технология.

LoRa e технология за безжични комуникационни мрежи от нов тип, които осигуряват свързаност и двустранна комуникация между много на брой устройства, разположени върху обширна територия, при това с изключително нисък разход на енергия.

Системата осигурява в реално време актуална информация за разхода на вода от всички сградни водопроводни отклонения, където са монтирани устройствата, както и от входа на избраната водомерна зона. Събирането на данните от водомерите се извършва със специално разработени сензорни устройства, които използват изградената от Виваком мрежа за трансфер на данни от ново поколение - LoRa. Устройствата събират и изпращат данните през определен и предварително зададен интервал от време. Информацията от сензорите се достъпва в специално разработено приложение Q Data, което освен визуализация на получените данни осигурява и първичен анализ по предварително зададени индикатори.

Иновативният проект цели да даде редица възможности за "Софийска вода" АД за подобряване управлението и ефективността на процесите и повишаване на качеството на услугите на компанията. Успешното му приключване ще доведе до следващата логична и планирана стъпка в развитието на компанията - изграждането на цялостна система, която да покрива основните консуматори на вода, обслужвани от доставчика на комунални услуги.

Тагове: