Компаниите Panasonic, Samsung, Sony и X6D (марката Xpand) обявиха за своето намерение да разработят нов технологичен стандарт потребителски 3D очила с активен затвор.
В рамките на проекта под името "Концепция за Full HD 3D очила" те имат за цел проектирането и разработването на лицензирани системи за синхронизация на 3D очилата с активни затвори посредством радиочестотния канал (RF). Става въпрос също така и за създаването на системи с RF протоколи за взаимодействие с 3D очилата и 3D дисплеите, такива като телевизорите, компютрите, проекторите и екраните в 3D кината, в които се използват очила с активен затвор от марката Xpand. Стандартизираната технология ще включва набор от различни типове инфрачервени (IR) системни протоколи за взаимодействие със съвместно разработените от Panasonic и Xpand до самостоятелните протоколи на Samsung и Sony.
Лиценза за новият стандарт се очаква да се появи през септември тази година, след което се очаква практическата реализация на анонсираната "Концепция за Full HD 3D очила". Универсалните очила с поддръжката на новата радио-инфрачервна система за синхронизация ще се появят  през 2012 година. Производителите имат и намерението да ги направят съвместими с 3D телевизорите, пуснати на пазара през 2011 година.

Тагове: