Много чиновници и учени периодично повдигат въпроса за това, че роботите в производството може да лишат хората от работни места и дори да забавят това движение на прогреса. Само че опитът на Amazon показва, че всяка теория за замяна на човека от робот може би не е вярна при правилния подход към разпределяне на работните места.

Компанията Amazon, която в последно време се прочу със своя иновативен подход, въведе за миналата година 15 000 робота, при това без да съкращава щата на своите работници, дори обратно – наемайки в своите редици допълнителни работници.
В момента в Amazon действат около 45 000 робота - огромен роботизиран парк, което според мнозина би могло спокойно да замени живата работна сила. Но се оказва, че въпреки това в Amazon работят 341 000 специалисти, които в нито един момент не са застрашени за своите работни места в полза на тези роботи. Прирастът в брoя на роботите стана факт след закупуването на Kiva през 2012 година, като ежегодно щатът на компанията нараства с 30 - 50%, което се отнася както за хората, така и за роботите. Последните се използват предимно за тежка и опасна за здравето на хората работа, като благодарение на тях освен намаляването на тежката работа се отчита и намаляване на стойността на доставките, което предизвиква нарастване на клиентската база на компанията.
По-рано по подобен начин се отличи и компанията Accenture, която „прие“ на работа 17 000 робота, без това да лиши дори и един неин сътрудник от работа.

Тагове: