Британски физик от университета в Екзитър обясни как Дядо Коледа в продължение на само една нощ успява да достави подаръците на над 700 милиона деца по света. При това спускайки се през комина, без да бъде забелязан от никого.

Кейти Шин, физикът на забавната научна публикация, заявява, че Дядо Коледа заедно с елените може да се движи с толкова висока скорост, че въз основата на специална теория за относителността не остарява и може да намалява размерите си съществено. По този начин той успява да премине през тесните комини и другите миниатюрни пространства, за да достави подаръците в дома на децата.  

Най-важното – той трябва да бъде крайно внимателен и при никакви обстоятелства да не се спира по време на движението си през тесните проходи, за да не увеличи размера си и да заседне там“, указва в научната си статия Кейти Шин.
Физикът съобщава, че за да излязат сметките, Дядо Коледа и неговите елени трябва да се движат със скорост приблизително от 10 милиона км/ч. Именно това му позволява да достави подаръците навреме за всичките деца. За цялата работа с оглед всички часови пояси ще са му необходими 31 часа. Освен всичко, използвайки специалната теория на относителността, Кейти обяснява и незабележимостта на Дядо Коледа – Доплеровият ефект не позволява да чуем дарителя. Разбира се, Шин добавя, че е направила всички свои изчисления, за да привлече интереса на децата към науката.