Чудили ли сте се как совите успяват да въртят главите си толкова много (по 270° във всяка посока, ако трябва да бъдем точни)? Учените също доскоро не можеха да разберат как това е възможно, без да се получават травми. Совите, също като хората, имат деликатни кръвоносни съдове в тази част на тялото и едно такова движение може да доведе до сериозни наранявания. За сравнение, ако вие се опитате да завъртите главата си под такъв ъгъл, кръвоносните съдове, оросяващи мозъка, ще бъдат прекъснати и ще получите удар. Който надали ще усетите, защото вратът ви вече ще е счупен.

След проведени експерименти с мъртви сови е установено, че структурата на вратните прешлени при совите улеснява завъртанията и ги предпазва от травми. Каналите в шийните прешлени, през които минават артериите на совите, са много по-големи от тези на другите птици. Диаметърът на каналите е десет пъти по-голям от този на артериите, минаващи през тях. Кухините създават ефект на въздушна възглавница и позволяват екстремни завъртания без поражения върху кръвоносния съд.