Пръстовите ни отпечатъци са уникални, но без съществуващата база данни и съответния запис установяването на самоличността е невъзможно. Въпреки това чрез специален химически анализ следователите вече ще могат поне да разберат пола на човека, от когото са взети въпросните отпечатъци.


Методът се базира на малки различия в концентрацията на аминокиселини, които се изпускат от човешката кожа - при жените нивото на тези аминокиселини е два пъти по-голямо, като освен това те са разпределени различно от тези на мъжете.
Групата изследователи от университета Олбъни под ръководството на Ян Халамекреши работи, за да установи възможно ли е тези различия да бъдат уловени в толкова малки количества, в колкото присъстват в пръстовите отпечатъци. Отначало те са пренесли отпечатъка върху пластмасова лента, а след това са го обработили със солна киселина, едновременно нагрявайки, за да може аминокиселините да се отделят и станат годни за анализ. Оказало се, че това работи безупречно, като групата от учени е провела серия експерименти, снемайки отпечатъци от дръжките на вратата, компютърните дисплеи и други повърхности. В резултат установили, че новата техника позволява идентифициране на пола с точност от 99%.