Xi_b’- и XI_b*- са два нови бариона, наскоро открити от учените в ЦЕРН. Експериметът е резултат от международно сътрудничество и се нарича LHCb (Large Hadron Collider beauty).

Барионите са частици, съставени от 3 кварка – основната структурна единица във вселената. Тези частици има по един „красив“, един „странен“ и един „долен“ кварк. С маса повече от 6 пъти по-голяма от тази на протона, новите частици влизат в тежката категория. Това е благодарение на тежките „красиви“ кваркове. Те дават и ъгловото движение на частиците, техния спин. При Xi_b’- двата леки кварка се въртят в противоположни посоки около тежки, а при XI_b*- – в една.

Съществуването на тези частици е предвидено през 2009 г., но досега не бяха засичани от ускорителя. За съжаление новите бариони живеят само около една хилядна от една милиардна от секундата, преди да се разбият на 5 малки парченца.

 

 

Тагове: