Дивият тютюн може да управлява поведението на насекомите и птиците, които го опрашват, чрез сложен коктейл от алкалоиди-антрактанти (вещества, привличащи животните) и отрова.
До този извод достигнали учени от Института за химическа екология Макс Планк, провели изследване на тютюна от вид Nicotiana attenuata, разпространен предимно в югозападната част на САЩ.

Както много други растения дивият тютюн се размножава чрез самоопрашване или кръстосано опрашване. Вторият начин е по-ефективен, тъй като позволява комбиниране на гени, което води до по-жизнено потомство.
За кръстосаното опрашване обаче е необходим посредник, който да пренесе цветния прашец. При 80% от растенията ролята на такъв посредник се играе от насекоми или птици.

При предишно изследване учените установили, че дивият тютюн произвежда ацетон на бензила, който привлича насекомите.
Второто им откритие било по-интересно тютюнът отделя в нектара малки дози никотин, който гони вредните насекоми и крадците на нектар.

Чрез никотина растението влияе на поведението на насекомите и птиците. Правилната концентрация никотин им пречи да се задържат дълго на едно цвете и ги принуждава да прелитат на повече цветове и растения, пише електронното издание ЛентаРу.

Освен това растенията, произвеждащи атрактант и никотин в необходимата пропорция, имат по-големи зърна с цветен прашец и следователно са по-пригодни за размножаване.

Тагове: